Friday, July 17, 2009

Keris Lok Lima


Keris Pamong Sari tanpa hulu dan sampir ini berasal dari Gunong, Bachok, Kelantan.

No comments:

Post a Comment