Friday, December 4, 2009

Badik


Badik kecil ini adalah senjata yang digunakan sebagai azimat atau pakaian untuk keselamatan diri. Ia sesuai disimpan didalam beg tangan untuk wanita sebagai penguat semangat dan keselamatan diri.

No comments:

Post a Comment