Friday, August 21, 2009

Keris Kecil Berwafak

Keris kecil ini biasanya digunakan oleh golongan wanita pada zaman dahulu sebagai senjata sulit untuk mempertahankan diri.

No comments:

Post a Comment