Sunday, October 25, 2009

Surah Kahfi

Fadhilat:-

i) Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada setiap Hari Jumaat maka memancarlah cahaya dari bawah kakinya memancar kelangit dan akan meneranginya pada hari qiamat dan diampuni dosanya.

ii) Barang siapa yang membaca Surat Kahfi pada hari Jumaat maka ia akan diberi cahaya yang akan meneranginya antara dua Jumaat.

iii) Barang siapa yang membaca surat Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka bacaannya itu menjadi cahaya baginya dihari qiamat sejauh tempatnya ia berdiri hingga Makkah.

No comments:

Post a Comment