Sunday, October 25, 2009

Surah Yaasin

Fadhilat:-
i) Apabila dibaca pada waktu malam, maka memperoleh kegembiraan sampai petang dan apabila di baca diwaktu petang maka dapat gembira sampai pagi

ii) Apabla dibaca sebanyak 41 kali ditengah malam, setiap selesai sekali membaca: 'YAA MAN QAALA LISY SYAI-I KUN FAYAKUN", lalu bermohon kepada Allah Taala apa yang dimaksudkan, Insya allah akan cepat berhasil berkat khasiat Surat Yaasin.

iii) Apabila dibaca sekali, setiap sampai kepada lafadz "MUBIIN" dengan mengikat benang satu kali sampai tujuh, kemudian dikatkan kepada bahu kanan orang yang sakit panas, insya allah dalam waktu yang dekat akan cepat sembuh berkat Surah Yaasin.

iv) Bacalah Surat Yaasin pada tiap-tiap malam Jumaat atau pada malam Bulan Ramadhan, Insya Allah anda akan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka.

v) Bacalah Surat Yaasin sebanyak mungkin , Insya Allah anda akan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka.

No comments:

Post a Comment